<html>
At 07:25 PM 4/1/02 +0100, you wrote:<br>
<blockquote type=cite class=cite cite><blockquote type=cite class=cite cite><blockquote type=cite class=cite cite>Is
_Spellcoats_ next officially, or do we want to consider doing the Quartet
in order?</blockquote><br>
What order would that be? I always thought Spellcoats was chronologically
the first Dalemark book.</blockquote><br>
Oh no - have I stumbled onto one of those chronological order/reading
order controversies?&nbsp; Copies of the books I've seen give Cart and
Cwidder as the first of the series, Drowned Ammet second, Spellcoats
third, and Crown of Dalemark fourth.<br><br>
<br>
Hallie.</blockquote><br>
Yes, that's the same order as I've read them in. But that's just the
order to read them, not the chronological one.<br><br>
Jenny<br>
<x-sigsep><p></x-sigsep>
*-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^*<br><br>
<font size=2>&quot;Hsü Ts'eshus tänkvärda ord om den rätta tidpunkten att
dricka te.<br><br>
- när hjärtat och händerna är fria<br>
- när man är trött efter att ha läst dikter<br>
- när tankarna är upprörda<br>
- när man lyssnar till en sång<br>
- när sången är slut<br>
- när man sitter inne på en fridag<br>
- under samtal till långt utpå natten<br>
- en dag med små regnskurar<br>
- när dagen är klar och vinden är mild<br>
- när ett samkväm är slut och gästerna har gått&quot;<br><br>
</font>*-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^*</html>