Re Spellcoats

Jenny Holmstrom jenny.holmstrom at brevet.nu
Mon Apr 1 13:38:35 EST 2002


At 07:25 PM 4/1/02 +0100, you wrote:
>>>Is _Spellcoats_ next officially, or do we want to consider doing the 
>>>Quartet in order?
>>
>>What order would that be? I always thought Spellcoats was chronologically 
>>the first Dalemark book.
>
>Oh no - have I stumbled onto one of those chronological order/reading 
>order controversies?  Copies of the books I've seen give Cart and Cwidder 
>as the first of the series, Drowned Ammet second, Spellcoats third, and 
>Crown of Dalemark fourth.
>
>
>Hallie.

Yes, that's the same order as I've read them in. But that's just the order 
to read them, not the chronological one.

Jenny

*-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^*

"Hsü Ts'eshus tänkvärda ord om den rätta tidpunkten att dricka te.

- när hjärtat och händerna är fria
- när man är trött efter att ha läst dikter
- när tankarna är upprörda
- när man lyssnar till en sång
- när sången är slut
- när man sitter inne på en fridag
- under samtal till långt utpå natten
- en dag med små regnskurar
- när dagen är klar och vinden är mild
- när ett samkväm är slut och gästerna har gått"

*-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^**-^*-^*-^*-^*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.suberic.net/pipermail/dwj/attachments/20020401/eac035ef/attachment.htm


More information about the Dwj mailing list